Coronavirus in Nederland

Vanaf 1 oktober is het dragen van een mondkapje in onze huisartsenpraktijk verplicht voor uw en onze veiligheid.

Indien u klachten heeft passend bij het Coronavirus zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of een plotseling verlies van reuk en/of smaak dan adviseren wij u voor een test een afspraak bij de GGD te maken via het landelijk aanmeldcentrum 0800-1202 of online via www.coronatest.nl

Het is belangrijk dat u met deze klachten in thuisquarantaine blijft totdat de uitslag van de test bekend is. Dan is het afhankelijk van de uitslag of u weer naar buiten mag.

Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven.

Neem telefonisch contact op met onze huisartsenpraktijk als u koorts heeft en ouder bent dan 70, een chronische ziekte heeft of verminderde weerstand heeft.

Ook bij verergering van de klachten of bij klachten van benauwdheid, hoge koorts, ernstig ziek zijn of sufheid raden wij u aan telefonisch contact op te nemen met onze huisartsenpraktijk.

Voor alle andere klachten blijft gelden dat wij u willen vragen vooraf contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. Dit om te overleggen of een consult op de praktijk nodig is of dat de klachten ook telefonisch kunnen worden besproken. We proberen de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden. Dit doen we door zoveel mogelijk op tijd te werken. Dat betekent dat de consulten niet mogen uitlopen. Wij willen aan u vragen duidelijk aan de assistente aan te geven wat u wilt bespreken, zij kan dan de benodigde consulttijd inschatten, niet te laat te komen, maar ook niet te vroeg, het consult kort te houden en alleen iemand mee te nemen als het niet anders kan.

Voor meer informatie over het Coronavirus zie: Thuisarts.nl en RIVM.nl