Praktijkinformatie

De praktijk is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 - 17.00 uur geopend. Op donderdag is de praktijk van 8.00 - 12.00 uur geopend.

 • Donderdagmiddag zijn er geen spreekuren van artsen en is er geen assistente aanwezig. In geval van spoed belt u onze spoedlijn en hoort u wie er in Huissen dienst heeft. Katja de Haar, POH-S heeft donderdagmiddag wel spreekuur. 
 • Via mijn gezondheidnet.com kunt u 24 uur per dag herhaalrecepten aanvragen, een afspraak maken of een vraag stellen via een e-consult.

Spoedgevallen

Bij verwondingen of spoedeisende klachten belt u ons via 026 325 11 66. (Kies de 1-toets als het spoed is). De huisarts en assistente kunnen dan alvast rekening houden met uw komst. Uiteraard komt de arts zo nodig naar u toe.

Bel ook 112 ( ambulance) als het levensbedreigend is.

 

Afspraak maken

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur

Voor elk spreekuurconsult wordt in principe 10 minuten gepland. Hierin kunt u één klacht of twee korte vragen bespreken. Heeft u meerdere klachten te bespreken, vraagt u dan aub om dubbele tijd (20 minuten), de assistente zoekt dan een geschikte tijd. Dit is ook plezierig als u een gesprek wilt voeren over een persoonlijk onderwerp, zodat we echt tijd kunnen nemen om goed naar u te luisteren. Het voorkomt ook onnodige uitloop van spreekuren, zodat iedereen beter wordt geholpen. Komt u met meerdere familieleden op het spreekuur, maakt u dan voor ieder een aparte afspraak.

De assistente zal u altijd vragen waarvoor u komt. Dit doen wij om het spreekuur goed te kunnen plannen. U bent niet verplicht deze vraag te beantwoorden. Onze assistentes hebben (vanzelfsprekend) net als de huisartsen een geheimhoudingsplicht.

Visite aanvraag

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Bellen voor uitslagen

Als u bloed laat prikken of ander onderzoek laat verrichten belt u zelf voor de uitslag. Hoewel uitslagen soms binnen een dag bekend zijn kan de beoordeling langer duren. Over het algemeen kunt u na 3 werkdagen bellen over uw uitslag en het advies van uw arts.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch terugbelspreekuur

Wij bellen u bij voorkeur terug, nadat u een terugbel afspraak heeft gemaakt met de assistente.

U belt tussen 08.00 en 12.00 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag, zoveel mogelijk rond een afgesproken tijdstip terug.

Uitslagen

Bel voor uitslagen tussen 09.00 en 12.00 uur. De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug.

Huisbezoek

Aanvraag voor een huisbezoek graag voor 10.00 uur.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling over het algemeen beter. Het geniet dus ook de voorkeur om naar het spreekuur te komen als het ook maar even mogelijk is.

Online patiëntenportaal MijnGezondheid.net

Vanaf heden maken wij gebruik van het online patiënten portaal MijnGezondheid.net en de bijbehorende MedGemak-app. Op deze manier kunt u eenvoudig uw zorgtaken regelen waar en wanneer het u uitkomt. 

Dit biedt onder andere de mogelijkheid om online een afspraak te maken in de praktijk, vragen te stellen aan uw zorgverlener en herhaalrecepten te bestellen voor uw medicatie. 

Wij hebben u al aangemeld bij MijnGezondheid.net. Om uw account te activeren moet u eenmalig bij MijnGezondheid.net inloggen met uw uw DigiD. U krijgt dan een activatiecode waarmee u in de MedGemak-app uw telefoon kunt registreren. Daarna kunt u inloggen met een 5-cijferige pincode.

Op de website www.mijngezondheid.net vindt u extra uitleg over MedGemak-app zoals instructievideo's van de functionaliteiten die u kunt raadplegen, veel gestelde vragen en een folder met instructies hoe u zich kunt aanmelden en registreren. 

We hopen dat u wilt starten met de app MedGemak om hiermee nog makkelijker uw zorgtaken te regelen. 

Assistentie en praktijkondersteuning

De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhaalrecepten. Bij voorkeur vraagt u recepten aan via deze site of via de telefoon via het keuze menu ( toets een 2). Verder kunt U bij de doktersassistente terecht voor: 

 • oren uitspuiten
 • verbinden van wonden
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • aanstippen van wratten
 • suiker- en Hb-controle  
 • vaccinaties/injecties
 • verstrekken van informatiefolders

De praktijkondersteuner (POH) ondersteunt de huisarts. Doel is de kwaliteit van de huisartsenzorg optimaal te maken.

Speciale aandachtsgebieden van de POH somatiek zijn COPD en astma, hart en vaatziekten, hoge bloedruk, hoog cholesterol, diabetes en de zorg voor kwetsbare ouderen.

Het aandachtsgebied van de POH GGZ is de geestelijke gezondheidszorg.

Avond-, dag- en weekenddienst

Voor spoedgevallen buiten openingstijden van de huisartsenpraktijk, belt u met de Huisartsendienst Arnhem. Telefoonnummer 0900 1598. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

De Huisartsendienst Arnhem is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend. In het weekend en op feestdagen is de Huisartsendienst Arnhem ook overdag bereikbaar.

In onze regio zijn drie huisartsenposten; in Arnhem-Zuid, Arnhem-Noord en Zevenaar. De huisartsenposten Arnhem-Zuid en Zevenaar zijn om 23.00 uur gesloten. Patiënten die tijdens de nachtelijke uren (van 23.00 – 08.00 uur) op een consult van een huisarts zijn aangewezen, worden bij de Huisartsenpost Arnhem-Noord uitgenodigd. Hier is tevens de dienstapotheek gevestigd om eventueel voorgeschreven recepten af te geven. 

Bezoek de website van de Huisartsendienst Arnhem via www.chra.nl

 Adres huisartsenpost:

Avond en weekend:

Huisartsenpost Arnhem-Zuid
Mr. D. U. Stikkerstraat 122
6842 CW Arnhem

Nachten:

Huisartsenpost Arnhem-Noord
Wagnerlaan 55, 6815 AG Arnhem
Ingang spoedeisende hulp.