Visie en missie

Missie

De kernwaarden van de huisartsgeneeskundige zorg zijn generalistische, persoonlijke en continue zorg. Deze kernwaarden zijn de basis van ons handelen in de praktijk.

Wij vinden het belangrijk om laagdrempelig een kwalitatief goede en brede huisartsenzorg te leveren gedurende alle levensfasen en in de directe leefomgeving van onze patiënten. 

Visie

Onze missie streven we na door dichtbij en naast onze patiënten te staan met grote betrokkenheid en inzet. We willen goed naar onze patiënten luisteren en met ze meedenken. Waar mogelijk willen we tegemoet komen in de behoefte van de patiënt. Mede daarom willen we goed bereikbaar zijn gedurende de hele dag. De patiënten worden vriendelijk te woord gestaan en de uitstraling van de praktijk is netjes en schoon.

We hechten veel waarde aan continuïteit van zorg. Daarom willen we blijven werken met een vast team van artsen en assistentes. Hierbij is plek voor 2 vaste artsen, maximaal 3, met alleen in de vakantieweken beperkte waarneming. Ook de assistentes dragen bij aan continuïteit en vangen elkaars afwezigheid zoveel mogelijk samen op.  

Wij beschouwen huisartsenzorg als teamwerk. We streven naar betrokkenheid van het gehele team met ieder zijn eigen taakgebieden. Artsen delegeren op verantwoorde en gestructureerde wijze taken naar de assistentes en praktijkondersteuners. Vertrouwen is hierbij de basis voor een goede samenwerking. We helpen elkaar en durven ook een ander om hulp te vragen. 

Kwaliteitsverbetering wordt op gestructureerde wijze belicht door jaarlijks deel te nemen aan de NPA praktijkaccreditering. Aandachtspunten bij kwaliteitsverbetering zijn onder meer de kwaliteit van triageren een goede registratie van het dossier. Verder hebben we de intentie om aankomende huisartsen op te gaan leiden. 

We vinden palliatieve zorg een belangrijke onderdeel van de huisartsenzorg waarbij we zoveel mogelijk proberen te begeleiden bij alle facetten van het levenseinde. Echter het uitvoeren van euthanasie is iets waar wij als artsen moeite mee hebben. Uiteraard wordt hierin wel de wens van de patiënt gerespecteerd en zullen wij dit zo nodig overdragen naar derden.